THOTH  THilly roOTHooft 
over THOTH  |  Tekeningen  |  Tentoonstellingen  |  Teksten  |  Muziek  |  Contact
 
 
 
fragmenten uit   DE ALLEDAAGSHEID VAN HET LICHT   aforismen
IKKEN

Ik schrijf al het ledige vol, vul het holle met wol
en uit het niets tover ik een fiets
en rijd naar huis.

Ik ben een medelens.

Ik voel me goed, wat nu?

I would stick to my roots, if I could find them.

Ik ben weer eens bevallen van een worsteling.

Ik hou van je zoals je bent, maar je bent er niet.

Ik zal wachten tot je van me afvalt, ik heb geduld.

Ik heb te zeer liefgehad om nog te kunnen veinzen.

Ik ben door het ijs gezakt maar er was zelfs geen water.

Ik zou willen ontwaken vóór ik sterf, of is dat teveel gevraagd?

Ik zou je wel willen vermoorden maar ik moet nog naar de winkel.GOLVEN
 
Ben jij genade of genadeslag?

Spaar mijn hoofd voor jouw katers.

Mijn nachten zijn niet slapeloos, ik wèl.

Is dit dan alles? Is 't niet genoeg misschien?

Het zuiverste beven is mijn lot, geestdriftig wenen.


Als ik bij jou ook nog een lek ontdek, lekt alles uit.

Mijn hoofd wil me vermoorden maar ik heb het door.

LATIJNS-AMERIKA: "Enkel de dood is er geen Latijn."

Geslaagd zal ik me voelen als ik goed gezelschap voor mezelf ben.

Aan de scherven van mijn illusies heb ik me nog het diepst verwond.

Waarom ben ik toch zo'n pessimist? Omdat ik niet blind, doof of stom ben.

Wie had dat gedacht? Sinds ik niet meer gewapend ben kan ik jagen op groot wild.

Er moet ooit een bom op mij gevallen zijn, ik blijf stukken van mezelf terugvinden.

Als er dan toch wormen aan me moeten vreten, laat het dan tenminste glimwormen zijn.STROMEN
 
Al mijn eenzaamheden werden tot een hond, trouwer dan de dood.

Doe je stekelmantel af en laat ons mossel spelen.

De wereld is een hel en ik amuseer me kostelijk.

In de wieg van het verleden ben ik bijna gestikt.

De jaren vliegen voorbij als een boemerang.

Alles gaat teloor, behalve de verandering.

Op den duur went men zelfs aan gieren.

Men zwijgt, men is beleefd, men sterft.

IN MEMORIAM: "Dat was het dan."